Certyfikaty

Uzyskaliśmy Certyfikat dla przedsiębiorców FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Firma EUR-ECCO posiada autoryzację do przeprowadzania montażu, uruchomienia, eksploatacji, serwisowania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych następujących producentów: Mitsubishi Electric Europe B.V., Panasonic, VBW Engineering, Flwair

Przez cały okres istnienia firma jako priorytet stawia sobie dbanie o najwyższy poziom techniczny swoich pracowników umożliwiając im podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach doszkalających.