O firmie

EUR-ECCO Sp. z o.o. jest firmą działającą w branży sanitarnej.

Jesteśmy na rynku od 2003 roku i w tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w wykonywaniu zarówno instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznego uzbrojenia terenu.

Działalność naszą prowadzimy na terenie Polski.

Możemy włączyć się w proces realizacji konkretnych instalacji w każdej fazie budowy. Montujemy instalacje w nowych obiektach oraz rozbudowujemy, modernizujemy, serwisujemy instalacje w istniejących budynkach.

Prace wykonujemy w oparciu wykonywane przez nas projekty techniczne lub na podstawie projektów powierzonych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań w oparciu o projekty powierzone poddajemy je głębokiej analizie pod kątem:

 • poprawności przyjętych rozwiązań od strony technicznej,
 • kompletności zaprojektowanych rozwiązań,
 • prawidłowości powiązań z innymi branżami, zgodności z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 • ekonomiczności rozwiązań,
 • prawidłowości pod kątem prowadzenia późniejszej eksploatacji i konserwacji instalacji,

W przypadku stwierdzenia uchybień podejmujemy kroki w celu ich wyeliminowania wskazując możliwe do zastosowania, na danym etapie realizacji, ścieżki naprawcze.

Udało nam się wypracować mocną pozycję na rynku.

W czerwcu 2017r. firma EUR-Ecco Sp. z o.o. została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za udział w realizacji rozbudowy Centrum Logistyczno-szkoleniowego PERI w Płochocinie.

Inwestycja ta otrzymała tytuł „BUDOWA ROKU 2016” (nagroda I stopnia) w Konkursie PZITB


W 13 EDYCJI RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GAZELE BIZNESU 2012 zajęliśmy:

 • 19 miejsce w rankingu wojewódzkim
 • 94 miejsce w rankingu ogólnopolskim

Zakres działalności

 • Instalacje wentylacji mechanicznej

 • Instalacje klimatyzacji

 • Instalacje chłodnicze dla klimatyzacji (wodnych, glikolowych, freonowych)

 • Instalacje grzewcze

 • Instalacje wodne i kanalizacyjne

 • Instalacje sprężonego powietrza

 • Instalacje automatycznej regulacji dla powyższych instalacji

 • Przyłącza wodne i kanalizacyjne

 • Przyłącza cieplne


 

Wyposażamy następujące obiekty

Budownictwo mieszkaniowe

 • Apartamentowce
 • Domy jednorodzinne

Budownictwo komercyjne

 • Hotele, obiekty sportowe
 • Obiekty biurowo-handlowe

Budownictwo przemysłowe

 • Hale magazynowe
 • Hale produkcyjne

Budownictwo publiczne

 • Przychodnie, szpitale
 • Przedszkola, szkoły, uczelnie