Kontakt

EUR-ECCO Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sekretariat
Telefon:22 741 21 40
Telefon:22 741 21 50
FAX:22 741 21 41

E-mail: eur-ecco@eur-ecco.com


Dział logistyki
Telefon:22 741 20 71
Telefon:22 741 20 72


Dział serwisu
Telefon:691 177 505
E-mail: t.duda@eur-ecco.com

Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Duda

Dane rejestrowe

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000180480

Kapitał: 50.000,00 PLN

NIP: 524-24-78-050