Projekty w trakcie realizacji

Zespół Mieszkaniowy
ul. Dereniowa w Warszawie

  • Instalacje wentylacji i oddymiania


Liceum Ogólnokształcące
ul. Oszmiańska w Warszawie

  • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacje sanitarne

Centrum logistyczne - PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna w Płochocinie

  • Instalacje sanitarne
  • Sieć wodociągowa i kanalizacja grawitacyjna oraz ciśnieniowa